بهترین مسیر برای رفتن به سینما ایران کدام است؟

دوشنبه 23 شهریور 1394 ساعت 14:15

بهترین مسیر برای رفتن به سینما ایران کدام است؟ 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

سال روز ملی سینما در تقویم ایران

یکشنبه 22 شهریور 1394 ساعت 22:30

سال روز ملی سینما در تقویم ایران 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

روز ملی سینما در چه سالی در تقویم ملی ایران ثبت شد

یکشنبه 22 شهریور 1394 ساعت 22:19

روز ملی سینما در چه سالی در تقویم ملی ایران ثبت شد 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

روز ملی سینما در چه سالی تصویب شد

یکشنبه 22 شهریور 1394 ساعت 22:13

روز ملی سینما در چه سالی تصویب شد 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

ملی شدن سینمادرچه سالی درتقویم ایران ثبت شد؟

یکشنبه 22 شهریور 1394 ساعت 21:01

ملی شدن سینمادرچه سالی درتقویم ایران ثبت شد؟ 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
( تعداد کل: 2331 )
   1       2       3       4       5       ...       467    >>